Functionaliteiten

Salaris

 • Salarisinformatie (incl. e-mailsignalering)
 • Proforma en loonkosten altijd direct beschikbaar (WYSIWYG)
 • Aangifte en EDM module (incl. e-mailsignalering)
 • Snel invoer module vaste- en variabele salarismutaties
 • Import salaris- en personeelsgegevens van .xls / .xml file
 • Import van salarismutaties van .xls / .xml file
 • Automatische berekening salarisverhoging/-verlaging halverwege een periode
 • Automatische berekening roosterwijziging halverwege een periode
 • Automatisch vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen bij vertrek medewerker
 • Alle salaris- en personeelsgegevens eenvoudig te exporteren naar .xls of .txt file
 • Alle historische gegevens binnen handbereik
 • Zeer eenvoudige TWK module (t.b.v. mutaties in het verleden)
 • Zelf loonberekening uitvoeren en direct controleren
 • Zelf model werknemers aanmaken (t.b.v. de invoer van nieuwe werknemers)
 • Management informatie op het bedrijfsdashboard
 • Journaalposten zelf in te richten (met eigen grootboeknrs. en omschrijving)
 • Onbeperkt aantal bedrijven en medewerkers
 • Geschikt voor alle bedrijfstakken
 • Vakkundige en ervaren helpdesk
 • Aanpassingingen ivm CAO's, wet- en regelgeving
 • Digitale loonstroken per werknemer met uw bedrijfslogo (per e-mail te verzenden)
 • Journaalposten (per medewerker, kostenplaats of bedrijf)
 • Betaallijst tbv. de salarisbetaling (inclusief Clieop bestand)
 • Verzamelloonstaat
 • Historische overzichten (per medewerker, kostenplaats of bedrijf)
 • Overzicht van uw loonkosten (per medewerker, kostenplaats of bedrijf)
 • Overzicht van pensioenafdrachten (per medewerker, kostenplaats of bedrijf)
 • Jaarwerkoverzichten (bijvoorbeeld cumulatieve journaalposten)
 • Jaarloonopgave medewerkers
 • Koppeling naar pensioenfondsen
 • Koppelingen naar vrijwel alle boekhoudpakketten (in .xls en .xml)

Personeel

 • Volledige personeelsinformatie door dynamisch organisatie- en bedrijfsdashboard
 • Detailinformatie én managementinformatie in één applicatie
 • Interactief: geen statische rapporten, maar dynamische analyses
 • Eenvoudig zelf rapportages maken en grafieken in rapporten/memo's kopiëren
 • Koppelen van medewerkers aan bedrijven en afdelingen
 • Zelf lijsten maken, groeperen, selecties maken, opslaan, downdrillen, etc.
 • Alle overzichten eenvoudig te exporteren naar Excel
 • Aanpasbare templates van contracten, ontslag-, sanctie- en afwijzingsbrieven
 • Eenvoudig zelf gewenste signaleringen instellen
 • Een kalender met alle actiepunten en belangrijke data per bedrijf of organisatie
 • Toevoegen van verstrekkingen, functies en afdelingen
 • Toevoegen van nieuwe leaseauto`s (voer het kenteken in en haal direct alle autoinformatie op)
 • Registreren van absenties met verschillende redenen
 • Absentieanalyses op medewerkers- en afdelingsniveau
 • Integratie met de 'Wet Poortwachter'
 • Directe link met de bedrijfshulpverlener
 • Registratie van vrije dagen
 • Online acceptatie van vrije dagen door management
 • Onderscheid tussen verschillende groepen medewerkers
 • Registratie, overzichten en signalen van arbeidscontracten
 • Registratie, overzichten en signalen van alle verstrekkingen aan medewerkers
 • Registratie, overzichten en signalen van alle opleidingen van medewerkers
 • Registratie, overzichten en signalen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Registratie, overzichten en signalen van partnergegevens en kinderen
 • Registratie, overzichten en signalen van alle leaseauto`s en leasemaatschappijen
 • Registratie, overzichten en signalen van gekoppelde documenten
 • Checklist met actiepunten per medewerker (overal actiepunten toe te voegen)
 • Uploaden van documenten per medewerker (overal documenten toe te voegen)
 • Aantallen FTE's per afdeling of per bedrijf
 • Organigrammen creëren en afdrukken
 • Bekijk de personeelsspreiding door een intergratie met Googlemaps
 • E-mail ziekmelding aan Arbodienst

Systeemkenmerken

 • Zelf gebruikersrollen te definieren
 • Zelf nieuwe gebruikers aan te maken
 • Registratie van alle mutaties per gebruiker
 • salarisHRM kent een Single logon
 • salarisHRM is modulair opgebouwd
 • salarisHRM kent (Automatische) back-up faciliteiten
 • salarisHRM kan eenvoudig koppelingen maken mogelijk met andere (online) applicaties
 • salarisHRM werkt op een MS-SQL database
 • salarisHRM is gebaseerd op de nieuwste Microsoft .Net technologie
 • salarisHRM is volledig 'Web-based'

 

 

Hiernaast worden de belangrijkste functionaliteiten van salarisHRM genoemd.


Wilt u meer weten over de functionaliteiten, of bent u benieuwd wat salarisHRM voor uw organisatie kan betekenen?


Bekijk onze demo of vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden

Demo Contact