Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Verhoging minimumloon per 1 juli 2016

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 juli 2016. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om het van toepassing zijnde minimumloon op de loonstrook van uw werknemer te vermelden.
Per 1 juli 2016 gelden de volgende bedragen: (De bedragen in de tabel zijn brutobedragen)

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2016)
Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.537,20 € 354,75 € 70,95
22 jaar € 1.306,60 € 301,55 € 60,31
21 jaar € 1.114,45 € 257,20 € 51,44
20 jaar € 945,40 € 218,15 € 43,63
19 jaar € 807,05 € 186,25 € 37,25
18 jaar € 699,45 € 161,40 € 32,28
17 jaar € 607,20 € 140,15 € 28,03
16 jaar € 530,35 € 122,40 € 24,48
15 jaar € 461,15 € 106,45 € 21,29
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2016 en naar boven afgerond)

Fulltime werkweek
in bedrijf

23 jaar
en ouder
22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 9,86 € 8,38 € 7,15 € 6,06 € 5,18 € 4,49 € 3,90 € 3,40 € 2,96
38 uur € 9,34 € 7,94 € 6,77 € 5,75 € 4,91 € 4,25 € 3,69 € 3,23 € 2,81
40 uur € 8,87 € 7,54 € 6,43 € 5,46 € 4,66 € 4,04 € 3,51 € 3,06 € 2,67

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.

Hoogte nettominimumloon
U houdt belasting en premies in op het brutoloon. Hoeveel de werknemer netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op het loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

maandag 27 juni 2016