Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Ontvangen uw werknemers een vaste kostenvergoeding?

Een werkgever die zijn medewerkers een belastingvrije vaste kostenvergoeding wil geven, moet aan meerdere fiscale verplichtingen voldoen. Binnen de werkkostenregeling gelden voor het onderbouwen van de vaste kostenvergoeding een zwaardere eis dan onder de oude wettelijke regeling. De werkgever moet een specificatie van de kostenvergoeding hebben, e?n hij moet vo?o?r het toekennen van die vergoeding een steekproefsgewijs onderzoek instellen onder de werknemers om het bedrag van hun werkelijke kosten en uitgaven te achterhalen. Dat onderzoek moet vooraf uitgevoerd worden ter onderbouwing van de vrije kostenvergoeding. Heeft de werkgever zo’n voorafgaand onderzoek niet uitgevoerd, dan valt het volledige bedrag van de vaste kostenvergoeding(en) in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wordt die ruimte daardoor overschreden, dan is de werkgever daarover 80% eindheffing verschuldigd.
De voorafgaande steekproef geldt voor vaste kostenvergoedingen waarmee kosten onder een gerichte vrijstelling ofwel voor intermediaire kosten is ondergebracht. Dat betekent in de praktijk dat zo’n voorafgaand onderzoek voor alle vaste kostenvergoedingen is vereist.

donderdag 11 februari 2016