Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Verhoging minimumloon per 1 juli 2015

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 juli 2015. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om het van toepassing zijnde minimumloon op de loonstrook van uw werknemer te vermelden. Per 1 juli 2015 gelden de volgende bedragen: (De bedragen in de tabel zijn brutobedragen)

Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2015
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.507,80 € 347,95 € 69,59
22 jaar € 1.281,65 € 295,75 € 59,15
21 jaar € 1.093,15 € 252,25 € 50,45
20 jaar €    927,30 € 214,00 € 42,80
19 jaar €    791,60 € 182,65 € 36,53
18 jaar €    686,05 € 158,30 € 31,66
17 jaar €    595,60 € 137,45 € 27,49
16 jaar €    520,20 € 120,05 € 24,01
15 jaar €    452,35 € 104,40 € 20,88
 

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Werkuren volledig dienstverband
Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.

Tabel: bedragen minimumloon per uur (bruto) per 1 juli 2015

leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 per week
23 jaar en ouder € 9,67 € 9,16 € 8,70
22 jaar € 8,22 € 7,78 € 7,39
21 jaar

€ 7,01

€ 6,64 € 6,31
20 jaar € 5,94 € 5,63 € 5,35
19 jaar € 5,07 € 4,81 € 4,57
18 jaar € 4,40 € 4,17 € 3,96
17 jaar € 3,82 € 3,62 € 3,44
16 jaar € 3,33 € 3,16 € 3,00
15 jaar € 2,90 € 2,75 € 2,61
 

Hoogte nettominimumloon

U houdt belasting en premies in op het brutoloon. Hoeveel de werknemer netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op het loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

Uiteraard kunt u voor een berekening van het nettoloon contact met ons opnemen.

 

woensdag 01 juli 2015