Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Betaalt u het loon contant uit?

Per 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon (WML) giraal over te maken aan werknemers. Eventueel mogen ze het restant nog wel contant uitbetalen. Het is dus niet meer toegestaan het salaris volledig contant uit te betalen. Deze maatregel moet bijdragen aan het tegengaan van onderbetaling en uitbuiting. Het bankafschrift bewijst dan dat medewerkers in ieder geval het minimumloon hebben ontvangen.
Van belang is aldus dat minimaal het minimumloon per bank wordt uitbetaald. De vermelding van het banknummer op de loonstrook is daarbij ondergeschikt, maar ons advies is om op de loonstrook te vermelden op welk IBAN wordt uitbetaald.

woensdag 04 maart 2015