Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Verhoging minimumloon per 1 januari 2015

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 januari 2015. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om het van toepassing zijnde minimumloon op de loonstrook van uw werknemer te vermelden. Per 1 januari 2015 gelden de volgende bedragen: (De bedragen in de tabel zijn brutobedragen)

leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.501,80 € 346,55 € 69,31
22 jaar € 1.276,55 € 294,55 € 58,91
21 jaar € 1.088,80 € 251,25 € 50,25
20 jaar €    923,60 € 213,15 € 42,63
19 jaar €    788,45 € 181,95 € 36,39
18 jaar €    683,30 € 157,70 € 31,54
17 jaar €    593,20 € 136,90 € 27,38
16 jaar €    518,10 € 119,55 € 23,91
15 jaar €    450,55 € 103,95 € 20,79

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Werkuren volledig dienstverband
Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.

leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 per week
23 jaar en ouder € 9,63 € 9,12 € 8,66
22 jaar € 8,18 € 7,75 € 7,36
21 jaar € 6,98 € 6,61 € 6,28
20 jaar € 5,92 € 5,61 € 5,33
19 jaar € 5,05 € 4,79 € 4,55
18 jaar € 4,38 € 4,15 € 3,94
17 jaar € 3,80 € 3,60 € 3,42
16 jaar € 3,32 € 3,15 € 2,99
15 jaar € 2,89 € 2,74 € 2,60

Hoogte nettominimumloon

U houdt belasting en premies in op het brutoloon. Hoeveel de werknemer netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op het loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

Voor meer informatie over het minimumloon kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

woensdag 04 maart 2015