Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Nieuwe wetgeving inzake tijdelijke arbeidscontracten

Naar verwachting treedt op 1 juli 2014 het onderdeel Flexwerks van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in werking. Deze nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers die gebruikmaken van arbeidscontracten voor bepaalde tijd. De nieuwe regels gelden alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Is op 1 juli 2014 een cao van toepassing? Dan blijven de (afwijkende) regels uit die cao gelden tot de cao afloopt of tot uiterlijk 1 januari 2016.

Wat verandert er?

Er komen maatregelen die flexwerkers (werknemers met een contract voor bepaalde tijd) beter beschermen:

  • Uw medewerker krijgt eerder een vast dienstverband. Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar binnen 6 maanden (nu 3 maanden) op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een 4e contract een vast dienstverband (ketenbepaling).
  • In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • In tijdelijke contracten mag u alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen.
  • Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt.
  • Hebt u medewerkers in dienst onder de 18 jaar? En werken zij maximaal 12 uur? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als u uw medewerkers ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.

Voor meer informatie omtrent de nieuwe wetgeving voor flexwerkers kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij kunnen samen met u bekijken welke gevolgen de wetswijziging voor uw onderneming gaat hebben en hier op een adequate manier op inspelen.

woensdag 05 februari 2014