Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013

Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA (Aof-premie) 2013

 

In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds). Dit betekent dat u een eenmalige teruggaaf krijgt van 28,82% van de basispremie WAO/WIA die u hebt aangegeven over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013. In de aangifte loonheffingen hebt u de basispremie WAO/WIA eerder opgegeven in de rubriek 'Basispremie WAO/IVA/WGA'.

De peildatum waarop de Belastingdienst de aangegeven premie vaststelt is 30 september 2013. Aangiften en correcties die u na 30 september 2013 hebt gedaan, tellen dus niet mee. Hebt u een aangiftetijdvak van 4 weken of van een jaar, dan wordt de basispremie WAO/WIA tijdsevenredig berekend.

U ontvangt de teruggaaf van de Belastingdienst in december 2013 of januari 2014. Doet u een jaaraangifte over 2013, dan krijgt u de teruggaaf in de loop van 2014.

Voor meer informatie over de eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013 kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

maandag 06 januari 2014