Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

CBR brengt vanaf 2013 geen BTW meer in rekening

Het CBR brengt vanaf 1 januari 2013 geen BTW meer in rekening. Dit hangt samen met de omvorming van het CBR van een privaatrechtelijk tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Rijschoolhouders moeten daarom vanaf 1 januari 2013 de kosten van het CBR-examen als doorlopende post apart op hun factuur vermelden. Ook de bijkomende (examen)kosten, zoals lesautohuur, de kosten voor examenbegeleiding en administratiekosten, moeten zij apart in rekening brengen. Bij doorberekening aan de leerling vermelden zij op hun factuur over welk deel wel en over welk deel geen BTW in rekening is gebracht.

dinsdag 11 december 2012