Blog

Heeft u problemen met inloggen op SalarisHRM.nl?

Krijgt u bij het inloggen op het online loonadministratieprogramma SalarisHRM.nl de melding "Onbekend IP adres, er is een email naar u verzonden"? Klikt u dan op de link die per email naar u is verzonden. De kans is groot dat u door een update van uw internetprovider een nieuw ip-adres hebt gekregen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt...
woensdag 01 januari 2014

Maakt u optimaal gebruik van de gerichte vrijstellingen?

De wet somt onder de werkkostenregeling diverse gerichte vrijstellingen op, dat zijn vergoedingen en verstrekkingen die belastingvrij kunnen worden verstrekt. Deze gerichte vrijstellingen vormen (goeddeels) een voortzetting van diverse regelingen die onder de oude wettelijke regeling ook belastingvrije konden worden vergoed. Het betreft de...
donderdag 11 februari 2016

Ontvangen uw werknemers een vaste kostenvergoeding?

Een werkgever die zijn medewerkers een belastingvrije vaste kostenvergoeding wil geven, moet aan meerdere fiscale verplichtingen voldoen. Binnen de werkkostenregeling gelden voor het onderbouwen van de vaste kostenvergoeding een zwaardere eis dan onder de oude wettelijke regeling. De werkgever moet een specificatie van de...
donderdag 11 februari 2016

Wanneer gaat een tijdelijk arbeidscontract over in een vast contract?

Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: - als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen; of - als u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. In uw cao kunnen afwijkende regels staan. Vast contract na 2 jaar...
maandag 23 november 2015

Heeft u meer dan 10 werknemers in dienst?

Wet Flexibel Werken treedt 1 januari 2016 in werking De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de Wet Flexibel Werken 1 januari 2016 in werking treedt. Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen door werknemers meer mogelijkheden te geven om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te...
woensdag 04 november 2015

Voldoen uw loonstroken aan de eisen voor 2016?

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de betaling van het wettelijk minimumloon en het maken van de loonstrook. Deze vernieuwingen zijn onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Op 1 juli 2015 zijn de meeste maatregelen uit de WAS van kracht geworden. De onderdelen die voor werkgevers de nodige administratieve...
woensdag 04 november 2015

Brief met premies Werkhervattingskas ontvangen?

In november 2015 verstuurt de belastingdienst de brieven met daarin de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk) 2016. Alle werkgevers met werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen zullen deze op korte termijn ontvangen. Indien wij de loonadministratie voor u verzorgen, verzoeken wij u vriendelijk om deze brief aan...
woensdag 04 november 2015

Verhoging minimumloon per 1 juli 2015

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 juli 2015. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om het...
woensdag 01 juli 2015

Ketenaansprakelijkheid voor loon; huurt u bedrijven in?

Wanneer u een bedrijf inhuurt om werk voor u te doen, en dat bedrijf huurt weer een ander bedrijf in, ontstaat een keten. Alle schakels in de keten zijn samen verantwoordelijk voor het loon van de werknemers in die keten. Krijgen die hun loon niet? Dan kan iedere schakel aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van dat loon. Dat heet...
woensdag 01 juli 2015

Heeft u vragen over de werkkostenregeling?

Per 1 januari 2015 zijn alle werkgevers verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Veel werkgevers hebben vragen over deze nieuwe regeling en willen weten of een vergoeding of verstrekking onbelast aan de werknemer kan worden vergoed of verstrekt. Wij hebben ruime kennis op het gebied van de werkkostenregeling en kunnen u hierbij...
dinsdag 17 maart 2015

Krijgt u in 2015 te maken met verlof van uw werknemer?

Wet Arbeid en Zorg, wijzigingen per 1 januari 2015: Ouderschapsverlof: ouders krijgen een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij - naast het huidige kraamverlof van twee dagen - meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun kind. De eis dat...
woensdag 04 maart 2015

Wijzigingen in het arbeidsrecht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. De Wet Werk en Zekerheid treedt op 1 januari 2015 in werking. Een deel van de wijzigingen wordt pas op een later moment van kracht. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014, maar vanwege de korte voorbereidingstijd is besloten tot...
woensdag 04 maart 2015

Betaalt u het loon contant uit?

Per 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon (WML) giraal over te maken aan werknemers. Eventueel mogen ze het restant nog wel contant uitbetalen. Het is dus niet meer toegestaan het salaris volledig contant uit te betalen. Deze maatregel moet bijdragen aan het...
woensdag 04 maart 2015

Werkkostenregeling verplicht vanaf 1-1-2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers defintief ingevoerd en is het keuzeregime vervallen. Met ingang van 1 januari 2015 is tevens het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%. De vijf maatregelen per 1 januari 2015: 1. beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;...
donderdag 03 juli 2014